TESİSLERDE KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI VE AVANTAJLARI

Bakım maliyetleri, değirmencilik sektöründe ikinci büyük gider kalemini oluşturur. Dolayısıyla değirmencilerin, bakımın ne zaman ve en düşük maliyetle yapılması gerektiğini konusunda proaktif bir yaklaşıma sahip olması gerekir. Bu kapsamda son yıllarda giderek yaygınlaşan kestirimci bakım yaklaşımı devreye sokulabilir. Kestirimci bakımın toplam tesis yönetimi programına dahil edilmesi, proses makinelerinin kullanıma hazır olma durumunu optimize edecek ve bakım maliyetini ciddi şekilde azaltacaktır.

Değirmen makineleri imalatçıları, tesislerdeki verimliliği sürekli iyileştirmek için Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor, sundukları yeni teknolojilerle bu konuda iddialarını ortaya koyuyor. Ancak verimlilik konusunda değirmencilerin de yapmaları gereken ödevler var. Bunların başında da bakım geliyor. Zamanında ve yeterince yapılmayan bakım, değirmenin durmasından dolayı kapasitesinin azalması sebebiyle yetersizliğine ve ürün maliyetinin yükselmesine sebep oluyor.  Bu da hem ürün kalitesinin düşmesi nedeniyle değirmende prestij kaybına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla mevcut mekanik durum ve işletme verimliliği ile makinenin ve proses sistemlerinin çalışma şartlarını gösteren diğer işaretlerin düzenli olarak takip edilmesi ve makine arızalarından kaynaklanan planlanmamış duraklamaların sayısını ve sebep olduğu maliyeti en aza indirmek gerekiyor. Bu noktada kestirimci bakım devreye giriyor. Çünkü verimlilik, ürün kalitesi, imalat ve tesislerinin genel olarak etkililiğini iyileştirmek anlamına gelen kestirimci bakımın toplam tesis yönetimi programına dahil edilmesi, proses makinelerinin kullanıma hazır olma durumunu optimize edecek ve bakım maliyetini ciddi şekilde azaltacaktır.

Bir önceki yazımız olan "Değirmen Bakım Yönetimleri" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol edin

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TAHIL ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

“Küresel iklim değişikliğinin çevre üzerindeki etkileri şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Görülmemiş seller, kuraklıklar, sıcaklık dalgaları, …