Nem, Isı Kontrol ve Fumigasyon Yöntemleri

Değirmencilikte son ürün yani öncelikle kullanılan hammaddesinin kalitesiyle ilgilidir. Kaliteli bir ne kadar doğru bir şekilde depolanıp işlenirse sonuç da aynı oranda verimli olacaktır. Depolama, kalitesini etkileyebilecek en önemli aşamadır. Tahıl depolama alanlarındaki nemi, ısıyı ve zararlıları kontrol altına almak, kaliteli bir üretimin başlangıcıdır. 

İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan tahılların ekimi ve hasadı yılın ancak belli dönemlerinde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu tahıl işlenmesi ve tüketimi, bütün yıl boyunca devam etmektedir. Dolayısıyla bu ürünlerin hasattan sonra belli bir süre depolanması bir zorunluktur.
Depolama ise tahılın ve dolayısıyla son ürünün kalitesini bozan çeşitli riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Tahılı bozabilecek riskleri minimize etmek ise depolamanın doğru şekilde yapılabilmesiyle mümkündür.
Nem, ısı ve böcekler gibi zararlı canlılar, hem açısından hem de tahılların kalitesi açısından risk oluşturan öğelerdir. Bu risklerin ortadan kaldırılması için tahılın ve depolama alanın nem ve ısı değerleri kontrol altında tutulmalı ve zararlı aktivitelerinin gelişmesi önlenmelidir. Nem, ısı ve zararlılar aynı zamanda tahıl işlenmesi sırasında da risk oluşturmaktadır. Tahılın depolanması ve işlenmesi aşamasında, bu riskleri ortadan kaldıran ya da kontrol altında tutan birçok yöntem vardır. Bu dosyada, bu yöntemlerin bir kısmını bulabilirsiniz.

Kontrol edin

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA TEDARİK ZİNCİRİ

Gıda güvencesi ve gıda güvenliği; birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Gıda kaynaklı riskleri önlemek ve kontrol etmek, …

Bir cevap yazın