Makarnalık buğday üretimi için 10 altın kural

Barilla, Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan ‘Makarnalık Üretimi El Kitabı’ yayımlandı. Kitapta sürdürülebilir makarnalık üretiminin temelini oluşturan 10 altın kurala yer veriliyor.

Ekilebilir tarım alanlarının her geçen gün azaldığı, ulaşılabilir ve sürdürülebilir gıda ihtiyacının arttığı günümüzde, gıda sürdürülebilirliğinin önemi geçmiş yıllara kıyasla daha çok önem taşıyor. Bu kapsamda İtalyan Barilla, gıda sürdürülebilirliği alanında hayata geçirdiği “Sürdürülebilir Tarım Projesi” çerçevesinde Türkiye’deki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Barilla, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Bahri Dağdaş UTAE) iş birliğinde hazırlanan “Makarnalık Buğday Üretimi El Kitabı”nı yayımladı.
Yetiştiricilik faaliyetlerinin nasıl planlanacağı ve optimize edileceği hakkında tavsiyelerin yer aldığı kitapta 10 altın kural şöyle sıralandı; “Makarnalık buğdaya uygun ekoloji ve arazi seçimi, toprak işleme, münavebe, en uygun çeşidi kullanma, sertifikalı tohum kullanımı, doğru zamanda ekim yapma, doğru miktarda tohum kullanma, uygun şekilde gübreleme yapma, yabancı otları kontrol altında tutma ve hastalıklarla mücadele etme.” Türkiye’deki çiftçiler, fikir önderleri, kişi ve kuruluşlara dağıtılacak kitapta yer verilen 10 kuralın makarnalık buğday yetiştiricileri arasında yaygınlaşması, ürün kalitesinin artırılması, çevreye zararlı etkilerin azaltılması, toprağın daha verimli ve uzun yıllar kullanılır hale getirilmesi açısından önem taşıyor.
ARAŞTIRMALAR 5 LOKASYONDA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kitapta yer verilen pratik bilgilere kaynak olan araştırma çalışmaları, 2014 ile 2016 yılları arasında İç Anadolu Bölgesi’nde 5 farklı lokasyonda gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında aynı tarla koşullarına sahip olan seçili arazilerin yarısında geleneksel tarım teknikleri kullanılırken, diğer yarısında ise önerilen sürdürülebilir teknikler kullanıldı. İki yıl boyunca mazot, tohum, gübre gibi girdilerin miktarlarından tasarruf edilirken, verimin korunup; buna karşılık olarak çevreye verilen zararın ve karbon salımının azaldığı görüldü. Konya çevresinde sürdürülebilir makarnalık buğday üretimi hakkında yapılan çalışmaların Trakya ayağı halen devam ediyor.
Bahri Dağdaş UTAE ve Barilla tarafından ortak yürütülen çalışma kapsamında elde edilen veriler ve daha önce yapılan araştırmalar neticesinde bölgede makarnalık buğday yetiştiriciliğinde uygulanması tavsiye edilen yöntemler test edilerek şekillendirildi ve kitaplaştırıldı. Kitapta ayrıca buğday çeşitleri arasında iklim istekleri bakımından farklılıklar, tarımda başarılı olmak için yapılması gerekenler, münavebede dikkat edilmesi gereken hususlar ile bitkisel üretimde verimliliği artıran tekniklere de yer verildi.

Kontrol edin

Buğday fiyatları hızla arttı, TMO yakın takipte

TMO’nun düzenlediği un, makarna ve bulgur sektörüne yönelik değerlendirme toplantısına hızla artan buğday fiyatları masaya …