kek_banner_640x100.jpg

Kırgızistan buğday unu için soruşturma başlattı

Ticaret Örgütü (DTÖ), yaptığı bir duyuruda Kırgız Cumhuriyeti’nin için korunma soruşturması başlattığını açıkladı.

Kırgız Cumhuriyeti, 2 Temmuz 2013 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) komitesine unu için koruma soruşturması başlattığını duyurdu. Korunma soruşturmasının amacı ise artan unu ithalatının, iç pazarda ciddi zararlara yol açıp açmadığının ya da yol açma tehlikesi arz edip etmediğinin tespit edilmesi.

Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Kırgızistan buğday unu ithalatını geçici olarak sınırlayabilir veya ithalatla ilgili vergilerde artırıma gidebilir.

Kırgızistan’ın korunma soruşturması başlatmasının temelinde 2010 ve 2012 yılları arasındaki dönemde yapılan buğday unu ithalatıyla ilgili analizler önemli bir etken. Bu ön analizde belirlenen durumlar ise şöyle sıralanıyor:

–      İthalat hacmi, 2010 yılı ile kıyaslandığında, 2011 yılında 5.3 kat ve 2012 yılında 4.35 kat artmıştır;

–      2010-2012 yıllarında unu üreticilerinin mali ve ekonomik göstergeleri olumsuz dinamiklerle tanımlanmıştır;

–      Verilen dönem içerisinde üretimi yapan yerel işletmelerin toplam kapasitesindeki iş yükü % 42.3’ten % 29.1’e düşmüştür;

–      2011 yılı un üretim hacmi, 2009 yılı ile kıyaslandığında % 6.7 oranında ve 2010 yılı ile kıyaslandığında da % 8.2 oranında düşüş göstermiştir.

–      Kırgızistan’da unun toplam tüketim değerinde ithalatın özgül ağırlığı, 2012 yılında 2010 yılındaki % 5’lik orandan % 24.85 oranına çıkmıştır. 2013’ün ilk çeyreğinde ise bu oran % 33’ü bulmuştur.

 

Bir önceki yazımız olan "Pakistan Net Buğday İthalatcısı Olma Yolunda" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol edin

Rusya’yla buğday anlaşması yapan Tahran’ın gözü Irak un pazarında

Rusya ve Kazakistan’la 5 yıllık buğday anlaşması yapan İran’ın Rusya’dan toplamda yıllık 1,5 milyon ton …