Endüstri 4.0 ve Değirmencilik

Un değirmenciliği endüstrisi, Endüstri 4.0 teknolojisiyle tamamen uyumlu hale gelebilecek mi? Endüstri 4.0 teknolojisiyle, kısa süre içinde proseslerde anlık kontroller yapılabilecek, nihai ürünün kalitesi önceden tespit edilebilecek, cihazlar kendi kendilerine kalibre olabilecek ve tüm bunlar minimum düzeyde teknik ve idari personelin müdahalesiyle mümkün olabilecek mi?

İçinde bulunduğumuz çağı dördüncü sanayi devrimi olarak tanımlamak mümkündür. Dördüncü Sanayi Devrimini en uygun şekilde temsil eden kavram ise “Endüstri 4.0”. Endüstri 4.0 kavramı, şirketleri ve ülkeleri birbiriyle açık bir internet ağı üzerinden birbirine bağlayan, arada iletişim için köprü kuran bir sistemi anlatıyor. Bir anlamda, bu kavram, bilişim teknolojilerinin endüstri dünyasındaki yansıması olarak yorumlanabilir. Ürünlerin, makinelerin, operatörlerin ve daha birçok araç ve elemanlarının yeni nesil “Akıllı Fabrikalar”da birbiriyle iletişim halinde faaliyet göstermesi endüstrinin yeni yaşam biçimi haline gelmektedir. endüstrisi de dördüncü sanayi devriminden faydalanacaktır: Endüstri 4.0 ile üreticiler kendi üretim ağlarını koruyabilir, bir şirketin bitmiş ürün örneğini 3D olarak görmek mümkün olabilir, operasyonlar daha küresel hale gelebilir.

Kontrol edin

UN ZENGİNLEŞTİRME VE UN KATKILARI

Yaygın çoklu mikro besin sorunları yaşayan toplumlarda, temel besin maddelerinin zenginleştirilmesi, iyi beslenme, çocuğun sağlıklı …