Editöryal Takvim

2019 EDİTÖRYAL TAKVİM
OCAK
Kapak Dosyası: İklim Değişikliğinin Tahıl Üretimi Üzerindeki Etkisi
Ülke Profili: Pakistan

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Aralık 2018

ŞUBAT
Kapak Dosyası: Değirmencilikte Kontrol ve Labaratuvarların Fonksiyonları
Ülke Profili: Hindistan

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Ocak 2019

MART
Kapak Dosyası: İnovatif Tahıl İşleme Yaklaşımları ve Değirmencilikte Dijitalleşme
Tahıl Politikası: Dünya Tahıl Piyasası

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Şubat 2019

NİSAN
Kapak Dosyası: Tahıl Depolama Çözümleri ve Tahıl Kalitesinin Muhafazası
Ülke Profili: Kanada

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Mart 2019

MAYIS
Kapak Dosyası: Değirmende Makine ve Akış Şeması Teknolojisi
Ülke Profili:

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Nisan 2019

HAZİRAN
Kapak Dosyası: Alternatif Tahıllar ve İşleme Teknolojileri
Ülke Profili: Ukrayna

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Mayıs 2019

TEMMUZ
Kapak Dosyası:  Zenginleştirme ve Katkıları
Ülke Profili: Endonezya

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Haziran 2019

AĞUSTOS
Kapak Dosyası: Tahıl Değirmenciliğinde Proses Kontrol ve Otomasyon
Ülke Profili: Nijerya

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Temmuz 2019

EYLÜL
Kapak Dosyası: Sürdürülebilir Gıda Güvenliği ve Gıda Tedarik Zinciri
Ülke Profili: Güney Afrika

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Ağustos 2019

EKİM
Kapak Dosyası: Paketleme Sistemlerinde İnovatif Teknolojiler
Ülke Profili: Kenya

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Eylül 2019

KASIM
Kapak Dosyası: Öğütmede Verimliliği Artıran Faktörler ve Enerji Yönetimi
Ülke Profili: İran

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Ekim 2019

ARALIK
Kapak Dosyası: Dünya Un Piyasası ve Un Ticareti
Ülke Profili: Almanya

Haber ve Reklam Teslim Tarihi: 25 Kasım 2019