Dünyanın geleceği için Afrika’da buluşuyoruz

Tahıl ve hububat endüstrisi, 29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Afrika için Etiyopya’da buluşacak. Gelecekte tarıma dayalı üretimde 900 milyar dolarlık bir paya sahip olması beklenen Afrika kıtasına hitaben gerçekleştirilecek “Afrika Hububat, Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi”, kıtanın geleceğine bilgi paylaşımıyla katkı sağlamayı hedefliyor.

Dünya nüfusunun 2050’ye kadar yaklaşık 9 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu artış, halihazırda zaten dünyanın önemli bir sorunu haline gelmiş olan gıdaya erişimin, gelecekte daha da büyük bir sorun olacağına işaret etmektedir.

İşte bu süreçte, dünya ekilebilir alanlarının yüzde 20’sine sahip Afrika kıtası, dünyada belirleyici bir etkiye sahip olacaktır. Çünkü geleceğin dünyasında, tarıma dayalı üretimde Afrika kıtasının 900 milyar dolar civarında bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda günümüzde yaklaşık 500 milyon insanın yaşadığı kıtada, nüfusun 2050 yılında 2 milyara ulaşacağı ve toplam nüfusun yüzde 60’ını gençlerin oluşturacağı tahmin edilmektedir. Bu da kıtanın iş gücü açısından da önemli bir potansiyele sahip olacağına işaret etmektedir.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda; tarımsal endüstrisinde faaliyet gösteren tüm müteşebbislerin, bugünkü bilgi ve birikimlerini Afrika ülkeleriyle paylaşması, onların gelişim sürecine katkı sağlaması ve kuracağı iletişimle gelecekteki konumlarını şimdiden belirlemesi gerekmektedir.

AFRİKA İÇİN HUBUBAT VE BAKLİYAT KONGRESİ
29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Etiyopya’daki Afrika Birliği Konferans Salonları’nda gerçekleştirilecek “AFRİKA HUBUBAT, BAKLİYAT VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ (EXPO)”, endüstrinin birikimlerini Afrika kıtasıyla paylaşmasının yolunu açacak.

Afrika kıtasına yönelik olarak gerçekleştirilecek Kongre’nin iki önemli gerekçesi bulunuyor. Bunlardan ilki bölge ülkelerindeki mevcut tarımsal üretim kaynaklarının etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak ve böylece bölgedeki birçok ülkede yaşanan gıdaya erişim sorununu ortadan kaldırmak. İkincisi ise gelecekte tarımsal üretimde söz sahibi olacak kıta ülkeleriyle etkili, geleceğe dönük iletişim ve işbirliği sağlamak.

Hububat ve bakliyat bazlı tarımsal üretimin ele alınacağı kongrede hedef, “Tarladan sofraya” gıda üretim zincirinin tüm aşamaları hakkında kıta ülkeleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak.

Kontrol edin

Buğday fiyatları hızla arttı, TMO yakın takipte

TMO’nun düzenlediği un, makarna ve bulgur sektörüne yönelik değerlendirme toplantısına hızla artan buğday fiyatları masaya …