DTÖ’den Amerikalı tahıl üreticilerini sevindiren Çin kararı

Dünya Ticaret Örgütü, Çin hükümetinin ülkedeki tahıl üreticilerini aşırı sübvanse ederek ülkedeki tahıl fiyatlarını yapay olarak yükselttiğine ve ithalatı azalttığına karar verdi.

ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki temsilcisi Robert Lighthizer ve Bakanı Sonny Perdue’nun yaptığı açıklamaya göre, DTÖ’nün ihtilafların çözülmesine yönelik jürisi, Çin’in yerli tahıl üreticilerine verdiği desteğin kurallar kapsamındaki taahhütlerini aştığını ve ticareti bozucu nitelikle olduğunu saptadı. Karara göre bu durum, Çin’deki tahıl fiyatlarını yapay olarak piyasa seviyesinin üzerine çıkararak, Çin’de tarımsal üretimin artması için teşvik halini aldı ve ithalatı azalttı.

DTÖ jürisi, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında Çin’in tarım üreticilerine verdiği desteğin DTÖ taahhütlerinin çok üzerinde olduğu yönündeki ABD iddiasını haklı buldu. Özellikle de tüm bu yıllar boyunca Indica pirinci (uzun taneli), Japonica pirinci (kısa ve orta taneli) ile buğdayda izin verilen destek aşıldı. Jüri, Çin’de üretimine 2012 ile 2015 yılları arasında verilen destekle ilgili tespitte bulunmayı ise reddetti. Buna gerekçe olarak da jüri teşkil edilmeden hemen önce, Çin’in mısıra destek programında 2016 yılında değişiklik yapması gösterildi.

ABD’nin DTÖ nezdindeki temsilcisi Lighthizer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD, Çin’in üreticilerini verdiği desteği, DTÖ’ye katılırken yaptığı taahhüdün çok üzerindeki düzeylerde yıllar boyunca sürdürdüğünü kanıtladı. Çin’in kendi üreticilerine verdiği aşırı destek, Amerikan çiftçilerinin ürünlerini Çin’e ihraç etmesi önünde engel oluşturuyor. Çin’in DTÖ nezdindeki sorumluluklarını bundan sonra yerine getirmesini bekliyoruz.” dedi. Amerikan Tarım Bakanı Perdue ise, “Amerikalı çiftçilerin piyasa odaklı ve kurallara dayalı global bir ekonomide başarı gösterdiğini biliyoruz. Tüm ülkeler oyunu kurallarına göre oynamalılar. Bu yüzden DTÖ’nün söz konusu tespiti, Amerikan tarımı için çok önemli.” diye konuştu.

Çin: DTÖ kurallarına uyuyoruz
Karara ilişkin olarak Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin’in tarım sektörünün gelişimini DTÖ kurallarına uygun şekilde desteklemeye devam edeceğine ve çok katmanlı ticaret sisteminin istikrarının korunacağına dikkat çekildi.

Çin’in DTÖ’ye üyelik anlaşmasında, sübvansiyonların en fazla %8,5 oranında yapılabilmesine izin veriliyor. Çin, bu sınırlamayı aşmadığını, zira sadece hükümet tarafından satın alınan tahılların sübvanse edilmiş olarak görülebileceğini savunuyordu. ABD ise Çin hükümetinin verdiği fiyat garantisinin tüm piyasada fiyat yükselttiği iddia ediyordu ve bu yaklaşımın doğru olduğu onaylandı. İtiraz yolu açık olarak verilen bu karar, kesinleşmesi halinde, Çin’e benzer argümanlar öne sürmüş olan Hindistan’ın durumunu da etkileyebilir.

Kontrol edin

AUSD, GUSAD ve DUNSAD Derneklerinden Ortak Konferans

Un sanayisinin üç büyük derneğinden Kıbrıs’a çıkarma. Dünya un ihracat şampiyonu Türk Un sanayisinin büyük …