Değirmencilikte Tesis Yatırımı ve Dizaynı

Bir değirmenin projesi tasarlanırken çok sayıda öğenin değerlendirmeye alınması gerekir. Bunlardan en önemlileri değirmenin hammaddeye ve hitap edeceği pazara yakınlığı, kurulacağı bölge, nakliye olanakları, tesis için gerekli iş gücü, makine ve ekipmanlar için bakım ve onarım imkanları ve enerji sarfiyatı olarak sıralanabilir. 

Bir değirmen projesinin tasarımını yaparken olabildiğince titiz çalışmak ve değirmende kullanılacak makine ve ekipmanların belirlenmesinde isabetli kararlar verebilmek söz konusu değirmenin faaliyete geçtiğinde arzu edilen performansı sağlamasını garantiler. Bir değirmenin tasarım aşamasında, değirmenin inşa edileceği bölgeyi belirlemek ise gerekli araştırmaların sonucunda verilen bir karar olmalıdır. Yani, bir değirmenin projesinde çok sayıda unsuru göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Elbette, öncelikle göz önünde bulundurulacak konu söz konusu değirmenin ekonomik faydasıdır. Bu sebeple öncelikle ideal bir değirmen tasarımında işlemden geçirilecek hammaddenin alanına ve son ürünün işlem göreceği pazara uzaklığı önemli unsurlardır. İdeal bir değirmen tesisi planlarken göz önünde bulundurulacak diğer unsurlar ise pazarın ihtiyacı olan ürüne, nakliye olanakları, tesis için gerekli iş gücü, makine ve ekipmanlar için bakım ve onarım imkanları ve enerji sarfiyatı olarak sıralanabilir. Buna ek olarak, bir değirmen tesisinin inşa edileceği şehir, bölge ve hatta ülke de değirmenin kuruluş aşamasında projenin maliyetini etkileyebilir. İş gücünün daha maliyetli olduğu ülkelerde mümkün olduğu kadar işgücüne olan bağımlılığı azaltmak ve otomasyon gibi çözümlere yönelmek de proje maliyetini değiştiren sebeplerden biridir.

Bir önceki yazımız olan "“Günümüzde çok katlı değirmen tasarımları tercih ediliyor”" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol edin

TESİSLERDE PNÖMATİK & HAVA İLE TAŞIMA SİSTEMLERİ

Dünyadaki gıda talebi sürekli artış gösteriyor. Gıda üretimi otomatik hale geliyor ve zaruri olan bu …