Değirmencilikte Tavlama ve Paçallama

Değirmencilikte kaliteli ve verimli için hammadde seçiminden sonraki en önemli aşama, buğdayın işlenmeye hazırlık sürecidir. Bu süreçte, , önce içerisindeki ağır ve hafif yabancı maddelerden çeşitli teknolojiler yardımıyla arındırılır, ardından da tavlama işlemine tabi tutulur. Uzmanlar, tavlama sürecinin unun kalitesi ve öğütmenin verimi açısından son derece önemli bir süreç olduğunu vurgularlar.

Rekabetin hızla arttığı dünya pazarında, firmaların rakiplerine karşı avantaj kazanmasını sağlayacak birçok yöntem olabilir. Ancak kaliteli ve verimli üretim bunlardan biri değildir. Çünkü günümüzde üretim yapacak bir firma, kaliteli ve verimli üretimi, rekabet avantajı sağlamak için değil, varlığını korumak için yapmak zorundadır. Kullanılacak diğer tüm yöntemler, kaliteli ve verimli bir üretim üzerine ekleyebileceğiniz ekstralardır. Değirmencilikte de kalite ve verimli üretimi etkileyen pek çok aşama ve faktör vardır. Bunlardan en önemlisi hammadde seçimidir. Hammadde seçimini takip eden süreç ise buğdayın işlenmeye hazırlanma aşamasıdır. sektöründe çeşitli çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar, buğdayın temizlenme ve tavlama aşamalarının, üretim verimliliği ve üzerinde son derece etkili olduğunu belirtmektedirler.

Kontrol edin

UN ZENGİNLEŞTİRME VE UN KATKILARI

Yaygın çoklu mikro besin sorunları yaşayan toplumlarda, temel besin maddelerinin zenginleştirilmesi, iyi beslenme, çocuğun sağlıklı …