Değirmencilikte Proses Kontrolü ve Otomasyon

Günümüzde yüksek kapasite ile gerçekleştirilen neredeyse tüm tesislerde proses kontrolü yapılmakta ve otomasyondan faydalanılmaktadır. Fakat belli kapasitenin altında çalışan çoğu tesiste hala proses kontrolü yapılmamaktadır. Otomasyon ve proses kontrolü, bir tesiste hem mali kayıpları önlemekte, hem de ürünün kalitesini belirgin biçimde artırmaktadır. Bu sebeple söz konusu uygulamalar aslında kazanımı oldukça yüksek yatırımlar olarak önem kazanmaktadır. 

kapakdosyasi87 tanesi haline gelinceye kadar tesis içerisinde birçok prosesten geçmektedir. Bu süre zarfında geçilen prosesin verimine bağlı olarak elde edilen son ürünün de kalitesi değişmektedir. Üretimin her aşamasında kaliteyi garantilemek içinse proseslerin izlenmesine ve kontrol altına alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. üretimi gerçekleştiren bir tesiste otomasyon ve proses kontrolünün önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Kaliteli bir otomasyon sistemi prosesin her bir noktasından bilgi iletebilir ve proseslerden toplanan bilgiye göre sisteme müdahale edilerek kusurlu üretime yol açabilecek aksamalar engellenebilir. Bu sayede ekipmanlar içinde ürün sıkışması, makinelerde aşırı yüklenme, arızalanma gibi birçok sorunun önüne geçilmektedir. değirmenciliği sektöründe yüksek olan rekabet düşünüldüğünde, otomasyon ve proses izlemenin üreticilerini daha ileri seviyelere taşıyabilecek uygulamalar olduğu aşikardır.

Bir önceki yazımız olan "Un fabrikalarında proses kontrolü ve otomasyon" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol edin

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI VE RANDIMAN

“Un randımanını etkileyen en önemli faktörler hammadde, ekipman ve üretim akışıdır. Yüksek randıman, yüksek buğday …