Değirmencilikte Kalite Kontrol ve Laboratuvar

Un değirmenciliğinde , ve nihai ürün analizleri olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. , yani buğdayın kontrolü, kaliteli ve istikrarlı bir için önemlidir; nihai ürün olan unun kalite kontrolü ise müşteri memnuniyetinin anahtarıdır.

kapak69

Değirmencilikte kalite kontrol, iki başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan ilki hammaddenin, yani buğdayın (veya öğütülecek diğer tahılların) kalite kontrolüdür. İstenen özelliklere sahip, kaliteli bir un üretiminin öncelikli ve en önemli koşulu; hammaddenin hedeflenecek sonucu verecek özelliklere sahip olmasıdır. Hammaddenin uygun özelliklere sahip olup olmadığı ise ancak donanımlı bir laboratuvarda yapılacak ayrıntılı analizlerle belirlenebilir. Bir işletmesinde hammaddeyi analiz edecek bir laboratuvarın bulunmaması, kalitede istikrarın sağlanmasının önündeki ilk ve en büyük engellerden birisidir. Çünkü buğdayın özelliklerini ve yapısını bilmiyorsanız, nasıl işlemeniz gerektiğinden de emin olamazsınız ve üretimde bir standart sağlayamazsınız.
Kalite kontroldeki ikinci başlık ise nihai ürünün, yani unun kalite kontrolüdür. Unun kalite kontrolü, müşteri memnuniyetini sağlamanın en önemli yollarından birisidir. Çünkü üretilen unun, hedeflenen fırıncılık ürünün üretimine uygunluğunu analiz etmek, ürünü müşteriye satmadan önce gerektiğinde iyileştirme yapmaya ve müşterinin olası memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmaya imkan verir. Kalite kontrol ve laboratuvarla ilgili ayrıntılar için dosyamızdaki makale ve röportajları inceleyebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan "Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğinde Hububatın Yeri - II" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol edin

DEĞİRMENDE MAKİNE VE AKIŞ ŞEMASI TEKNOLOJİSİ

Değirmen tasarımı, öğütme diyagramı ile başlar. Diyagram; öğütme elemanlarının sıralanışı, çeşit, sayı ve özellikleri itibarıyla …