Değirmencilikte Eleme ve Eleme Sistemleri

Değirmencilikte eleme, iki farklı proseste, birbirinden farklı amaçlarla yapılmaktadır. Bunlardan ilki, öğütülecek tahılın içerisine karışan farklı boyuttaki tanelerin ve yabancı cisimlerin ayıklanması için yapılan elemedir. İkincisi ise öğütülen tanenin partikül boyutuna göre sınıflandırılması amacıyla gerçekleştirilen elemedir. Her iki eleme prosesinin de değirmenin randımanı ve son ürün kalitesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür.

eleme_kapak

Gerek gıda güvenliği, gerekse kaliteli gereksinimleri, öğütülecek hammaddenin, içerisindeki yabancı maddelerden ve kirletici unsurlardan en iyi şekilde arındırılmasını gerektirmektedir. Aynı şekilde öğütülen hammaddeden unun ayrıştırılması ve partikül boyutuna göre sınıflandırılması da, kaliteli ve randımanlı bir üretimin gereklilikleri arasındadır. Değirmencilikte eleme sistemleri de, bu gereklilikleri sağlamaya yardımcı iki proses olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi bir eleme sistemi, değirmencilikte işleminde düzen, istikrar ve sağlayabilir. Çünkü iyi bir şekilde temizlenmiş ve yabancı maddelerden mümkün olan en hijyenik ve doğru yöntemlerle ayıklanmış , kaliteli un üretiminin ilk basamağıdır.  Bu sebeple bir tesisin doğru ekipmanı seçmesi de önem teşkil etmektedir.  Doğru eleme teknolojisi seçimi ile yüksek kapasitede eleme ve temizleme, enerji tüketiminde azalma ve eleme işleminde tutarlılık sağlanmaktadır. Kapak dosyamız içerisinde, değirmencilikte eleme sistemleri, elemenin un üretimindeki rolü ve elemenin üretim kalitesine etkisine dair detayları bulabilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan "Tahıl Depolamanın Önemi ve Depolama Sistemleri" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Kontrol edin

DEĞİRMENDE MAKİNE VE AKIŞ ŞEMASI TEKNOLOJİSİ

Değirmen tasarımı, öğütme diyagramı ile başlar. Diyagram; öğütme elemanlarının sıralanışı, çeşit, sayı ve özellikleri itibarıyla …