ÇİN, 2035’TE TAHIL ÜRETİMİNDE KENDİNE YETECEK

Topluluğu Akademisi tarafından hazırlanan bir rapora göre , 2035 yılı itibariyle yerli ile 1.4 milyarı bulan nüfusunun ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye gelecek.

Çin Tarım Topluluğu Akademisi (China Academy of Agricultural Society) isimli kuruluşun hazırladığı rapor, Çin’in 2035 yılında tahıl konusunda kendi kendine yeter konuma geleceğini, böylelikle gıda güvenliğini garanti altına alacağı öngörüsünde bulunuyor. Kurumun açıkladığı rapora göre, tarımda arz yönlü yapısal reformlara ağırlık veren Çin’de toplam tahıl üretim, ekim alanı ve randımanı artmaya devam edecek. Rapor ayrıca bazı tahıllarda arz fazlasının önüne geçilmesi amacıyla tarımda piyasaya dönük fiyatlandırma sistemi getirilmesini öneriyor.
Söz konusu rapor, mahsullerin depolanmasıyla ilgili düzenlemelerin sonucu olarak pirinç ve ekim alanlarının azaldığını belirtiyor. 2035 yılında pirinç ve üretiminin sırasıyla 203 milyon ton ve 128 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Ülkede artan şehirleşmeye paralel olarak hayvansal ürünler ve su ürünlerindeki artışın da devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, daha önce domuz eti talebinde zirveyi gören ve son üç yıldır satışlarda azalmanın gözlendiği ülkede bu alanda oransal olarak düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, 2035 yılında ülkenin domuz eti konusundaki kendine yeterlik oranı yüzde 94.78’e düşecek. Bu oranın sığır eti için 90.51, süt ürünleri için ise yüzde 72.52 olacağı hesaplanıyor.
Tarım endüstrisinin 2020 ile 2035 yılları arasında geçirmesi beklene gelişime odaklanan rapor, sektörün geleceğinde etkisi olan karar alıcılara referans noktaları sunuyor. Çalışma, 17 tarım ürününe de özel olarak eğiliyor.

Kontrol edin

GUSAD’ın yeni başkanı Mesut Çakmak

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği’nde (GUSAD) yönetim kurulu başkanı değişti. Sektöre uzun yıllar hizmet eden Erhan …