ÜLKE PROFİLİ

Ülke

Avustralya’da Tahıl ve Un Pazarı

Buğday ve arpa başta olmak üzere dünyanın sayılı tahıl üreticileri arasında yer alan Avustralya, özellikle tarımsal ürün ihracatında kendisinden söz ettirmektedir. Ülkede üretilen tahıl ürünlerinin çok büyük bir kısmı iç tüketimden ziyade ihracatta değerlendirilmektedir. Özellikle buğday ve arpa ihracatında dünyanın ilk 3 ülkesi arasında yer alan Avustralya’da 30 civarında un …

Devamını Oku »

Filipinler’de Tahıl ve Un Pazarı

Dünya pirinç ve mısır üretiminde önemli bir yere sahip olan Filipinler, buğdayda ise tüketici ülke konumunda. Tahıl bazlı tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmeyen Filipinler, dünyanın önde gelen buğday ithalatçıları arasında yer almaktadır. İklimsel özellikler nedeniyle buğday üretimi gerçekleştiremeyen ülke, ihtiyaç duyduğu buğdayın tamamını, buğday veya un olarak yurtdışından ithal etmektedir. Bir …

Devamını Oku »

Avusturya ve Macaristan’da Tahıl ve Un Pazarı

Avusturya’da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin tonu aşmaktadır. Macaristan’da ise tahıl işleyen yaklaşık 40 firma ve 60’a yakın değirmen olduğu bilinmektedir. Söz konusu firmaların dörtte birinin ülkedeki un üretiminin yüzde 80’den fazlasını karşıladığı tahmin edilmektedir. …

Devamını Oku »

Tayland’da Tahıl ve Un Pazarı

Güneydoğu Asya’nın en büyük ikinci ekonomisi olarak nitelendirilen Tayland’da değirmencilik sektörü, yoğun pirinç üretiminden dolayı ağırlıkla pirinç değirmenlerinden oluşmaktadır. Ancak son yıllarda buğday değirmenciliği de ülkede gelişim göstermektedir. Günümüzde ülkede, üretimde söz sahibi, modern ve gelişmiş yapıya sahip 8-10 adet un değirmeni bulunduğu tahmin edilmektedir.   Dünyanın bir numaralı pirinç …

Devamını Oku »

Vietnam’da Tahıl ve Un Pazarı

Vietnam’da değirmencilik sektörü, öncelikle üretimin en yüksek olduğu pirinçte yoğunlaşmaktadır. Ancak son yıllarda ekonomik gelişmeyle birlikte değişen tüketim alışkanlıkları, buğday değirmenciliği pazarının da gelişmesine ön ayak olmuştur. 1990’lı yılların başında ülkenin un ve unlu mamuller sektörü için ağırlıklı olarak un ithal ediliyordu. Ancak sonraki yıllarda buğday değirmenleriyle ilgili yatırımların artması …

Devamını Oku »

Yemen’de Tahıl ve Un Pazarı

Tarım ürünleri ve gıda maddeleri açısından net ithalatçı ülke konumunda olan Yemen, ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinin yaklaşık % 25’ini ithal etmektedir. Özellikle buğday, ülkenin ithal ettiği başlıca ürünler arasında yer almaktadır. Ülkenin gıda ürünlerinde dışa bağımlı olması ve endüstriyel anlamda yeterince gelişmemiş olması, yabancı yatırımcı ve ihracatçılar açısından büyük bir …

Devamını Oku »

İngiltere, Hollanda ve Belçika’da Tahıl ve Un Pazarı

NABIM’in yayımladığı 2015 yılı İngiltere Değirmencilik Endüstrisi dosyasına göre endüstri son yıllarda giderek genişliyor. Bunun sebebi ise yakın zamanda inşa edilen değirmenlerin sayısındaki artış. Bu sayede güçlenmeye devam eden İngiliz değirmencilik endüstrisinde 50 değirmen ile hizmet veren 30 kadar firma var. Hollanda’da ise un endüstrisi, sayısı 10’u geçmeyen değirmenler üzerine …

Devamını Oku »

Bangladeş’te Tahıl ve Un Pazarı

Bangladeş İstatistik Bürosu, buğday ve buğday unu alımlarının, toplam gıda harcamalarının yaklaşık yüzde 1,5’ini oluşturduğunu tahmin etmektedir. Bu oran, yüzde 31.03 olan pirinç alımlarıyla kıyaslandığında bir hayli düşük kalmaktadır. Ancak buna rağmen buğday, toplam tahıl tüketiminin neredeyse yüzde 12’sini oluşturarak Bangladeş’teki en önemli ikinci temel gıda olma özelliğine sahiptir. Bu …

Devamını Oku »

Fransa ve Almanya’da Tahıl ve Un Pazarı

Fransa genelinde un üreten toplam 372 işletme ve 439 üretim tesisi bulunmaktadır. 2013 yılında 435 üretim ünitesinin 4,38 milyon ton, 2014 yılındaysa 439 üretim ünitesinin 4,27 milyon ton un ürettiği ifade edilmektedir. Almanya’daki değirmen sayısı ise günümüzde 550’dir. Bunlardan 213 tanesi yılda 1000 tondan fazla üretim gerçekleştirmektedir. Ülkede ortalama 5,7 …

Devamını Oku »

Endonezya ve Filipinler’de Tahıl ve Un Pazarı

Endonezya ve Filipinler’de tahıl ürünlerinde, ithalat ağırlıklı bir ticaret söz konusudur. Her iki ülkenin de en fazla ithal ettiği tahıl ürünü buğdaydır. Buğday üretiminin olmadığı bu ülkelerde, buğday unu bazlı ürünlere olan talep hızla artmakta, bu da yapılan ithalatı artırmaktadır. İthalat miktarlarına bakıldığında, son 10 yıllık süreçte talebin Endonezya’da yüzde …

Devamını Oku »