MAKALE

Makale

Silo yatırımında en düşük fiyat hiçbir zaman en iyi fiyat değildir

“Bir tahıl depolama çözümü ararken fiyatların ötesine bakmak kritik öneme sahiptir. Kuşkusuz fiyat önemlidir, ancak sadece başlangıç noktasıdır. Aynı derecede önemli olan, doğruluğa değer veren ve temel inşaat ve donanımların ötesinde ek hizmetler sunan bir tedarikçi bulmak olmalıdır. Hacim ve kaliteyi hesaba kattığımızda ucuz fiyatın yatırım için tercih edilmeye değmediği …

Devamını Oku »

Haşereyle mücadelede yeni yöntemler

“Bugün bir fumigatörün teknoloji dahisi olması gerekir! Teknoloji, bizim yeni ve büyük silahımız haline geldi. Haznelerin ve siloların içinde artık gözlerimiz var. Gerçek zamanlı bilgiler akıllı telefonlarımıza akıyor. Bir tuşa basarak ya da ekrana dokunarak öngörüde ve müdahalede bulunabiliyoruz. Artık başarısızlığa bahane bulmak mümkün değil. Kesin isabet, daha düşük kalıntı, …

Devamını Oku »

Fas’ta değirmenciliğin gelişimi

“Fas’ta değirmencilik sektörü, eğitim faaliyetleri sayesinde geleneksel işleme yöntemlerini aşarak, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak miktar ve çeşitlilikte ürün elde etme konusunda uzmanlık elde etmiştir. Fas’ta ve bölge ülkelerinde köklü geçmişe sahip tahıl üretimi ve tüketimi önemini hâlâ korumaktadır ve sektörün geliştirilmesine yönelik çabalar da artarak sürmektedir.” Mahjoub Sahaba Fas Değirmecilik …

Devamını Oku »

Avrupa’da gıda güvenliği ve haşereyle mücadeleye dair mevzuat birbiriyle uyumlu mu?

“Bir değirmen için gıda kalitesi ve güvenliği, hedefler listesinin en tepesinde yer alır. Zararlı böceklerle etkin ve güvenli şekilde mücadele edilmesi gerekir. Yani; güçlü ve tutarlı mevzuat, sertifikasyon ve bu kurallara uygun şekilde çalışan yetkin haşereyle mücadele profesyonelleri; tüm değirmencilik sektörü için kesinlikle çok önemlidir.” Peter de Weert Haşereyle Mücadele …

Devamını Oku »

Değirmen fumigasyonunda nasıl BAŞARISIZ olunur?

“Fumigasyon, böcek popülasyonu “kontrol eşiğini” aştığında düzeltici bir eylem olarak programlanmalıdır. Böcek popülasyonunu düşürmek için birçok düzeltici eylemden yararlanılabilir ancak fumigasyonun değeri püskürtme, sislendirme ve temizleme ile kıyaslanamaz. Fumigasyondan sonraki gün değirmene tahıl gelmeye başlayacaktır. Bu tahılda böceğin bulunmaması gerektiği açıktır. İyi bir planlama ile tahıl fumigasyonu, değirmen fumigasyonu ile …

Devamını Oku »

Performansı yükseltmek ve tüketici memnuniyeti için buğday unu kalite kontrolü

“Un kalite kontrolü, her parçanın bir test yöntemiyle verilen bilgiye karşılık geldiği bir bilmecedir. Ürün kalitesini görmek için farklı testlerin sonuçlarının nasıl bağlantılı olduğunu bilmek gerekir. Kalite kontrol, şartnameler oluşturmamalı ve sayıları doldurmamalıdır: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli bilgileri vermelidir. Kaliteyi anlamak ve iyileştirmek için tüm kalite kontrol …

Devamını Oku »

Gelişmiş yazılımlarla hasat sonrası tahıl kalitesinin korunması

“Depolanmış tahıl üzerinde simülasyon yapmak için yeni yazılım geliştirildi. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yaklaşımı üzerine bina edilen bu yazılım, sıcaklık transferini, güneş radyasyonu yüzünden deponun ısınmasını ve rüzgâr yüzünden soğumayı değerlendirebiliyor. Tahıl bozulmasını değerlendiren modeller de yazılıma dâhil edilmiştir. Bu modeller, kuru tahıldaki kayıplara dayalı olarak güvenli depolama, kalıp görünüm ihtimali …

Devamını Oku »

Dünyanın ve değirmencilik sektörünün dijital dönüşümü

 “Dijitalleşmenin sektörler üzerindeki olumlu etkisinin farkında olan ve nesnelerin internetinin bir zorunluluğu ve gerekliliği olan dijital dönüşüm, değirmencilik sektörü için de vazgeçilmez bir noktada bulunuyor. Bu evrim niteliğindeki değişime ayak uydurmak her sektör açısından önemli olduğu gibi değirmencilik sektörü içinde önemli.Değirmencilik sektörü, ülkemizin ihracattaki konumunu koruması açısından dijital dönüşümde yeni …

Devamını Oku »

Eski buğdayın, unun işlevsel özelliklerine etkisi

“Bu araştırmanın amacı doğrultusunda, farklı buğday numuneleri, kontrollü koşullar altında on altı ay boyunca depolandıktan önce ve sonra test edilmiştir. Kontrollü koşullar altında on altı aylık buğday depolamasından sonra elde edilen deneysel bulgulara ve elde edilen sonuçlara dayanarak, bu reolojik kalite parametrelerin bazılarının ve düşme sayılarının, Ortadoğu ve Afrika’nın nispeten …

Devamını Oku »

Yerel buğday çeşitlerimizin dirilişi: Ata mirası ‘Kastamonu Siyez Buğdayı’

“Yerel ata tohumlarımızın ve biyoçeşitliliğimizin en önemli parçalarından olan Siyez buğdayı gerek uluslararası gerekse ulusal ölçekte bilinirliğinin az olması, tanıtımının yapılmaması, bölgesel tüketimle sınırlı kalması, geleneksel tüketim formunun bulgur olarak bilinmesi gibi nedenlerden dolayı büyük potansiyeli olmasına rağmen kısıtlı üretim miktarına sahiptir. Siyez gibi birçok yerel çeşitimiz yok olma tehdidi …

Devamını Oku »