DOSYA

dosya

Un zenginleştirmesi yöntemiyle dünya çapında iyi beslenmeyi sağlamak

“Zenginleştirme programlarının başarılı olması için, hangi gıdanın seçileceği konusunda bölgesel ve demografik tercihlerin göz önünde bulundurulması çok önemlidir. Zira seçilen gıdanın yaygın olarak tüketiliyor ve hedeflenen topluluk tarafından kabul görüyor olması gerekir. Bu sayede vitamin ve mineraller, beslenme alışkanlıklarını değiştirmelerine gerek kalmadan insanlara sağlanmış olur.  Dünya genelinde en çok dolaşımda …

Devamını Oku »

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI VE RANDIMAN

“Un randımanını etkileyen en önemli faktörler hammadde, ekipman ve üretim akışıdır. Yüksek randıman, yüksek buğday kalitesi olmadan elde edilemez.  Dolayısıyla hammadde seçimi kritik bir unsurdur. Temizleme ekipmanı ile birlikte, doğru rutubet kontrolü yapan donanıma sahip etkili bir tavlama sistemi büyük önem taşır. Değirmende uygun olmayan boşaltım, temizleme ve hazırlık işlemlerinden …

Devamını Oku »

Un randımanın, kalite ve kârlılık üzerindeki etkileri

“Değirmencilikte, buğday maliyetleri toplam un maliyetinin yüzde 80’inden fazlasını oluşturduğundan un randımanında sağlanan her bir ekstra kazanç, kâra yansır. Özellikle rekabetçi bir ortamda böyle bir kazanç önemlidir. Aynı zamanda, nihai ürünlerin kabul edilebilir olan optimum rutubet düzeylerine sahip olmasını sağlamak için yüksek düzeyde verimliliğin sürdürülmesi zorunludur. Buğdayda eleme sürecindeki ve …

Devamını Oku »

Öğütme verimliliğini nasıl artırabiliriz?

“Makul bir vals hızı ve vals yüzeyinin şartları, malzemelerin öğütme alanına doğru şekilde girmesini etkiler. Eğer besleme doğru şekilde yapılmıyorsa, malzemeler birbirine çarparak iki vals topu arasında sıkışır ve öğütme alanına doğrudan giremez. Dolayısıyla verim ve öğütme etkisi etkilenir. Bununla birlikte hız çok yüksek olursa, üretim hızı için yararlı olur …

Devamını Oku »

TESİSLERDE KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI VE AVANTAJLARI

Bakım maliyetleri, değirmencilik sektöründe ikinci büyük gider kalemini oluşturur. Dolayısıyla değirmencilerin, bakımın ne zaman ve en düşük maliyetle yapılması gerektiğini konusunda proaktif bir yaklaşıma sahip olması gerekir. Bu kapsamda son yıllarda giderek yaygınlaşan kestirimci bakım yaklaşımı devreye sokulabilir. Kestirimci bakımın toplam tesis yönetimi programına dahil edilmesi, proses makinelerinin kullanıma hazır …

Devamını Oku »

Değirmen Bakım Yönetimleri

“Değirmen makinelerinin kullanım ömrünü, kesintisiz ve istenilen düzeyde çalışabilmesini, verimini ve kapasitesini etkileyen bakım, onarım ve teknik servisi son derece önemlidir. Ayrıca düzenli ve iyi bakım yapılmazsa makinelerin uzun yıllar çalışma imkânı olamaz. Bu açıdan kestirimci bakım yöntemi, çalışan makine ve ekipmanları takip ederek muhtemel arızaları tespit ettiği için makine …

Devamını Oku »

Kestirimci bakım

“Kestirimci Bakım, çeşitli analizler sonucu arıza yaşanmadan sistem için önlemler alınmasıdır. Bu bakım yönteminin seçilmesi önemli avantajlar ortaya koyar.Kestirimci Bakım uygulayan firmaların işletmelerinde; yüzde 25-30 bakım faaliyetlerinde azalma, yüzde 35-45 arızalarda azalış, yüzde 20-25 üretimde ve yatırımın geri dönüş miktarında artış görülmektedir. Kestirimci bakımla, parça değişimlerinin makinenin çalışmadığı zamanlara planlaması …

Devamını Oku »

Değirmencilikte tasarruflarınızı öngörün

“Kestirimci bakım; tesisteki ekipman ve sistemlerin mevcut çalışma şartlarının, tesisin genel işleyişinin optimize edilmesi için kullanılmasını öngören bir yaklaşımdır. Kestirimci bakım yaklaşımı, tesisteki tüm mekanik ekipmanın planlanmayan şekilde arıza çıkarmasını en aza indirebilir ve tamir edilen ekipmanın da kabul edilebilir mekanik şartlarda olmasını sağlayabilir. Ayrıca, makine problemlerini, vahim hale gelmeden …

Devamını Oku »

TESİSLERDE SABİT GİDERLERİN OPTİMİZASYONU VE TASARRUF

“İşletmeler, ürün fiyatına yansıttıkları için sabit maliyetler konusunda yeterince hassas olamayabiliyor. Ancak sabit giderlerin en optimum şekilde düşük düzeyde tutulması şirketin kârlılığı ve rekabet gücünü artırması açısından kritik önem arz ediyor. Bu kapsamda tesisin yüksek kapasitede çalıştırılması, ekipman bakımı ve ayarlamalarının doğru yapılması elzem. Verimliliği artıracak, maliyetlerin düşmesine yardımcı olacak …

Devamını Oku »

Un değirmenlerinde sabit giderlerin optimize edilmesinde kilit noktalar

“Değirmencinin, tesisin belirlenen kapasitede çalışmasını sağlaması büyük önem taşır.  Bu ise ancak fabrika ve ekipman bakımı ve ayarlamalarının doğru şekilde yapılmasıyla mümkündür.Planlı bakım ve fabrikadaki tüm ekipmanın düzenli şekilde kontrol edilmesi, sabit giderlerin optimize edilmesinde kilit öneme sahiptir. Büyük parçaların değişmesi; daha fazla para harcanmasına ve sonuçta da düşük kâr …

Devamını Oku »