DOSYA

dosya

TESİSLERDE KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI VE AVANTAJLARI

Bakım maliyetleri, değirmencilik sektöründe ikinci büyük gider kalemini oluşturur. Dolayısıyla değirmencilerin, bakımın ne zaman ve en düşük maliyetle yapılması gerektiğini konusunda proaktif bir yaklaşıma sahip olması gerekir. Bu kapsamda son yıllarda giderek yaygınlaşan kestirimci bakım yaklaşımı devreye sokulabilir. Kestirimci bakımın toplam tesis yönetimi programına dahil edilmesi, proses makinelerinin kullanıma hazır …

Devamını Oku »

Değirmen Bakım Yönetimleri

“Değirmen makinelerinin kullanım ömrünü, kesintisiz ve istenilen düzeyde çalışabilmesini, verimini ve kapasitesini etkileyen bakım, onarım ve teknik servisi son derece önemlidir. Ayrıca düzenli ve iyi bakım yapılmazsa makinelerin uzun yıllar çalışma imkânı olamaz. Bu açıdan kestirimci bakım yöntemi, çalışan makine ve ekipmanları takip ederek muhtemel arızaları tespit ettiği için makine …

Devamını Oku »

Kestirimci bakım

“Kestirimci Bakım, çeşitli analizler sonucu arıza yaşanmadan sistem için önlemler alınmasıdır. Bu bakım yönteminin seçilmesi önemli avantajlar ortaya koyar.Kestirimci Bakım uygulayan firmaların işletmelerinde; yüzde 25-30 bakım faaliyetlerinde azalma, yüzde 35-45 arızalarda azalış, yüzde 20-25 üretimde ve yatırımın geri dönüş miktarında artış görülmektedir. Kestirimci bakımla, parça değişimlerinin makinenin çalışmadığı zamanlara planlaması …

Devamını Oku »

Değirmencilikte tasarruflarınızı öngörün

“Kestirimci bakım; tesisteki ekipman ve sistemlerin mevcut çalışma şartlarının, tesisin genel işleyişinin optimize edilmesi için kullanılmasını öngören bir yaklaşımdır. Kestirimci bakım yaklaşımı, tesisteki tüm mekanik ekipmanın planlanmayan şekilde arıza çıkarmasını en aza indirebilir ve tamir edilen ekipmanın da kabul edilebilir mekanik şartlarda olmasını sağlayabilir. Ayrıca, makine problemlerini, vahim hale gelmeden …

Devamını Oku »

TESİSLERDE SABİT GİDERLERİN OPTİMİZASYONU VE TASARRUF

“İşletmeler, ürün fiyatına yansıttıkları için sabit maliyetler konusunda yeterince hassas olamayabiliyor. Ancak sabit giderlerin en optimum şekilde düşük düzeyde tutulması şirketin kârlılığı ve rekabet gücünü artırması açısından kritik önem arz ediyor. Bu kapsamda tesisin yüksek kapasitede çalıştırılması, ekipman bakımı ve ayarlamalarının doğru yapılması elzem. Verimliliği artıracak, maliyetlerin düşmesine yardımcı olacak …

Devamını Oku »

Un değirmenlerinde sabit giderlerin optimize edilmesinde kilit noktalar

“Değirmencinin, tesisin belirlenen kapasitede çalışmasını sağlaması büyük önem taşır.  Bu ise ancak fabrika ve ekipman bakımı ve ayarlamalarının doğru şekilde yapılmasıyla mümkündür.Planlı bakım ve fabrikadaki tüm ekipmanın düzenli şekilde kontrol edilmesi, sabit giderlerin optimize edilmesinde kilit öneme sahiptir. Büyük parçaların değişmesi; daha fazla para harcanmasına ve sonuçta da düşük kâr …

Devamını Oku »

Tesislerde sabit giderleri dizginleme taktikleri

“Bir tesisteki masrafları doğru bir şekilde tahmin etmek için iyi düşünülmüş bir yol haritası gereklidir. Gelecek için planlama yapmadan önce geçmiş maliyetlerinizi anlamalısınız. Gider listesine bakın ve tesis için pek önemli olmayan veya onsuz da yapabileceğiniz giderlerini bulun. Bu unsurları iptal edin. İşletmenizin verimliliğini artırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olabilecek …

Devamını Oku »

Kepekli un üretimi nasıl basit ve optimize hale getirilebilir?

“Kepekli una talep artıyor ve değirmenciler de bu talebi endüstriyel anlamda karşılamak için mevcut üretim hatlarına esnek, verimli ve düşük maliyetli bir yaklaşımla ekleme yapabilir. Bu yaklaşım; diskli değirmenle mikronize ya da taşlı değirmen gibi bir ekipmanın kombine edildiği ve yüksek kaliteli organik kepekli unun optimum şekilde üretildiği paralel bir …

Devamını Oku »

GIDA GÜVENLİĞİ, AÇLIKLA MÜCADELE VE GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİ

BM önderliğinde son yıllarda artan çabalara rağmen gıda güvenliği küresel ölçekte hâlâ tehdit altında. Günümüzün tarım ve gıda sistemlerinin, 2050’de 10 milyarı aşacağı tahmin edilen dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olup olmayacağı meçhul. Mevcut sistemler yeterli gıda üretimini sağlama kapasitesine sahip olsa bile bunu kapsayıcı ve sürdürülebilir şekilde yapabilmek için …

Devamını Oku »

Tahıl işlemede gıda güvenliği risklerinin yeniden değerlendirilmesi

Gıda işleme ekipmanının hijyenik tasarımı genel olarak, ürün kalitesini sürdürmede ve üretim verimini artırmada olduğu kadar gıda kirliliğini önlemede de temel ön koşullardan biridir. Özenle tasarlanmış hijyenik ekipman, nihai tüketiciyi gıda kaynaklı tehlikelerden korumaya yardımcı olur ve gıda imalatçıları ile işleyicilerine maddi faydalar sağlar. Ekipman yalnızca kirlilik riskini azaltmakla kalmaz, …

Devamını Oku »