DOSYA

dosya

MISIR ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE MISIR İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

Dünya çapında üretimi en fazla yapılan tahıllardan biri olan mısır; insan tüketimi, hayvan yemi ve yakıt amaçlı kullanılıyor. Sürekli artan dünya nüfusu için daha fazla gıdanın üretilmesi ve doğal kaynakların korunması gerektiğinden, temel besin maddelerinden biri olan mısırın işlenmesine yönelik teknolojiler de buna paralel olarak sürekli gelişmekte. Geliştirilen yeni teknolojiler, …

Devamını Oku »

LUMOVİSİON: AFLATOKSİN SORUNUYLA MÜCADELE

“Dünya nüfusunun üçte birinin temel besin kaynağı olan mısırda bulunan aflatoksin, gıda güvenliği bakımından büyük bir sorundur. Günümüzde, veri bilimindeki ve dijital teknolojilerdeki gelişmeler sayesinde daha hassas çözümler mümkün. Bühler’in mısır için geliştirdiği LumoVision, mevcut temizleme uygulamalarını ciddi şekilde geliştiren ve aflatoksin sorununun çözümü için büyük bir katkı sağlayan veri …

Devamını Oku »

MISIR KALİTE KONTROLÜNÜ KÖKTEN DEĞİŞTİRMEK

“Mısır kalitesini hızlı ve güvenilir bir şekilde değerlendirmek zorlu bir görevdir. Bühler bu sebeple numune taneler üzerinde herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda analiz yapılmasını mümkün hale getiren ve mısırda beklenen tane verimini ve kaliteyi belirleyen bir teknoloji geliştirdi. Mısır numunesi, GrainiGo ile kalite ve beklenen verim açısından dakikalar …

Devamını Oku »

MISIR İŞLETME ENDÜSTRİSİ

“Günümüzde, mısır ve türev ürünlerinin tüketimindeki sürekli artışla birlikte, kuru öğütme endüstrisi süreçleri de modernleşmekte, daha basit, kompakt ve verimli hale gelmektedir. Modern endüstri; kontrol, eleme, tahıl işleme, ayıklama ve diğer işlemler gibi çeşitli aşamalar için daha gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç duyar. Her adım, genel sürecin önemli bir parçasıdır. Mısır öğütmede …

Devamını Oku »

TAHIL BAZLI GIDA TERCİHLERİ VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM & FARKLILIKLAR

“Son yıllardaki tahıl tüketimine baktığımızda organik, glütensiz, GDO’suz, düşük karbonhidrat değerlerine sahip tahıllara eğilim olduğu görülüyor. Tüm gelir düzeylerinde yüksek değerli gıda ürünlerinin tüketimine yönelik eğilim küresel olarak artmakta. İnternet, eğitim düzeyinin ve ev dışı tüketimin artışı, daha fazla enerji harcaması gerektiren işlerden daha yerleşik olanlara geçiş, gelir düzeyi, gıda …

Devamını Oku »

Tahıl bazlı gıda tüketim eğilimleri

“Hububat ve tahıl bazlı gıdalar için tüketim verileri bir dizi eğilimle iç içedir. Dünyadaki eğilimleri etkileyen başlıca faktörler arasında demografik özellikler, farklı yaşam tarzları ve tüketici davranışları bulunmaktadır. Tahıl bazlı gıdaların gıda sistemi yoluyla hareketini etkileyen tüketici trendleri, gıda pazarı eğilimlerini, gıda işleme/üretim eğilimlerini ve tarımsal eğilimleri içerir. Hububat ürünlerinin …

Devamını Oku »

Un zenginleştirmesi yöntemiyle dünya çapında iyi beslenmeyi sağlamak

“Zenginleştirme programlarının başarılı olması için, hangi gıdanın seçileceği konusunda bölgesel ve demografik tercihlerin göz önünde bulundurulması çok önemlidir. Zira seçilen gıdanın yaygın olarak tüketiliyor ve hedeflenen topluluk tarafından kabul görüyor olması gerekir. Bu sayede vitamin ve mineraller, beslenme alışkanlıklarını değiştirmelerine gerek kalmadan insanlara sağlanmış olur.  Dünya genelinde en çok dolaşımda …

Devamını Oku »

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI VE RANDIMAN

“Un randımanını etkileyen en önemli faktörler hammadde, ekipman ve üretim akışıdır. Yüksek randıman, yüksek buğday kalitesi olmadan elde edilemez.  Dolayısıyla hammadde seçimi kritik bir unsurdur. Temizleme ekipmanı ile birlikte, doğru rutubet kontrolü yapan donanıma sahip etkili bir tavlama sistemi büyük önem taşır. Değirmende uygun olmayan boşaltım, temizleme ve hazırlık işlemlerinden …

Devamını Oku »

Un randımanın, kalite ve kârlılık üzerindeki etkileri

“Değirmencilikte, buğday maliyetleri toplam un maliyetinin yüzde 80’inden fazlasını oluşturduğundan un randımanında sağlanan her bir ekstra kazanç, kâra yansır. Özellikle rekabetçi bir ortamda böyle bir kazanç önemlidir. Aynı zamanda, nihai ürünlerin kabul edilebilir olan optimum rutubet düzeylerine sahip olmasını sağlamak için yüksek düzeyde verimliliğin sürdürülmesi zorunludur. Buğdayda eleme sürecindeki ve …

Devamını Oku »

Öğütme verimliliğini nasıl artırabiliriz?

“Makul bir vals hızı ve vals yüzeyinin şartları, malzemelerin öğütme alanına doğru şekilde girmesini etkiler. Eğer besleme doğru şekilde yapılmıyorsa, malzemeler birbirine çarparak iki vals topu arasında sıkışır ve öğütme alanına doğrudan giremez. Dolayısıyla verim ve öğütme etkisi etkilenir. Bununla birlikte hız çok yüksek olursa, üretim hızı için yararlı olur …

Devamını Oku »