DOSYA

dosya

Yem ürünlerinin öğütme inceliğinin belirlenmesi

“Belirli bir ortalama parçacık boyutu ve parçacık boyutu standart sapması ile öğütülmüş tahıl üretme baskısı gören yem değirmenleri, eğer kurum içi kalite kontrol laboratuvarı, dışarıdaki bir laboratuvara kıyasla farklı bir prosedürü takip etmiyorsa zorluklarla karşılaşabilir. Dahası, eleme ekipmanı seçimi, eleme süresi, dispersiyon madde kullanımı ve elek temizleyicilerin kullanımı ölçümlerde farklılıklar …

Devamını Oku »

Proses kontrolü ve otomasyonun önemi

“Üst düzey bir otomasyon, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra fabrikanın faaliyetine devam etmesi için gerekli personel sayısını da azaltır. Bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.” Mauro PIZZAMIGLIO Alapala Makina Teknik ve Satış Müdürü Değirmenlerdeki kontrol süreci, hammadde alımından nihai ürün çıktılarına kadar bütün parametreleri her zaman kontrol …

Devamını Oku »

Beyin için uyum programı

“Hatalara yatkın eskimiş kontrol ve otomasyon sistemlerinin sonuçları çok açıktır. Beklenmedik aksaklıklara bağlı olarak meydana gelen arızalar fabrikanın verimliliğini düşürür; uygun olmayan çalışma şartları rekabet gücünü azaltır ve tüm bunlar verim ve kalite düşüşüne neden olabilir.” Silvan TRUNZ Bühler AG Otomasyon – Tahıl Değirmenciliği Birimi Bir valsli değirmenin, temizleme makinesinin …

Devamını Oku »

Buğday Temizlemede Optik Ayıklama Makinalarının Avantajları

“Dünyada, süneli tane ayıklama gibi mekanik ayıklamanın yetersiz kaldığı durumlarda; optik ayıklama yöntemleri ile buğdaydaki süneli tanelerin uzaklaştırılması fikri, 2004 yılında hayata geçirilmiştir. Başka hiçbir yöntemle seri olarak ayıklanamayan süneli ve döngülü taneler, optik ayıklama sistemleriyle ayıklanabilmiştir. Ayıklanan buğdayda sedimantasyon ve gecikmeli sedimantasyon değerleri çok ciddi oranda artmıştır.” Osman YAMAN …

Devamını Oku »

Proses otomasyonunun günümüzdeki önemi

Proses ve otomasyon modernizasyonları ile un fabrikalarında ürün kalitesini, üretim kapasitesini, enerji tüketimini, üretim hatalarını, aksamaları ve daha birçok faktörü kontrol altında tutmak ve anali etmek mümkün hale gelmiştir. Bu da üreticilerin dünya piyasasındaki rekabet gücünü arttırmaktadır. Mustafa TEZCAN Simtez Otomasyon Genel Müdür Proses kısaca “süreç” anlamına gelmektedir. Birbirini takip …

Devamını Oku »

Un değirmenlerinde otomasyonun avantajları

“Değirmenciliği profesyonel bir anlayışla yapan firmalar, zaten proses kontrolünü ve otomasyonu tesislerinin olmazsa olmaz bir parçası olarak görmekte ve yatırımlarını bu doğrultuda yapmaktadırlar. Bundan dolayı işletmelerinde tecrübeli ve kalifiye personel istihdam etmekte, süreci usulüne uygun bir biçimde yönetmektedirler. Bunu yaparak işletmelerine kattıkları değerlerin fazlasıyla farkındadırlar ve avantajlarını da görmektedirler.” İsmail …

Devamını Oku »

Kalite, kapasite ve verimlilik için tam otomasyon

Sonuç olarak şunu ifade etmeliyim: Otomasyon hammaddeden ürüne, kaliteden kapasiteye un farikalarında vazgeçilmezlerden biridir. Acımasız ve kural tanımayan rekabet ortamında, sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin her bakımdan daima bir veya birkaç adım önde olabilmeleri için önce fabrikalarını otomasyona uygun hale getirmeleri gerekir. Muhammed Semih GÜLTAY Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik, Elektronik Mühendisliği …

Devamını Oku »

Tahıl Depolamanın Önemi ve Depolama Sistemleri

Uygun olmayan depolama koşulları neticesinde her yıl milyonlarca ton tahıl kaybı yaşanmaktadır. Depolama koşulları üzerinde etkili olan nem, sıcaklık, zararlılar ve havalandırma gibi etkenler tahılın kalitesini ve niceliğini etkilemekte, muhafaza edilme süresini kısaltmaktadır. Bu açıdan doğru depolama uygulamaları, önemli bir besin kaynağı olan tahılların tedarik zincirinde, en önemli unsurlardan biridir. …

Devamını Oku »

Depolamada Toz Patlamasını Önlemek

“Tahıl tozunun kontrol edilmesi, iyi bir tahıl depolama yönetiminin kıymetli bir bölümüdür. Bunun için kullanılan tahıl tozu emisyon kontrolü, pahalı bir yöntem olmakla birlikte, olası bir toz patlamasının yaratacağı ciddi kayıplarla kıyaslanamaz niteliktedir.” Bora DAĞLIOĞLU Satış Yöneticisi  ABP/TDS Tahıl Depolama Sistemleri Günümüzde, artan nüfus ve bununla birlikte artan gıda ihtiyacı, …

Devamını Oku »

İyi Tahıl Depolama Yönetimi Uygulamaları

“Tahıl depolamada ana düşmanlar haşerat ve küftür. Ayrıca, tahıl ambarı içerisindeki bağıl nem %70, sıcaklık ise 25˚C’nin üstüne çıktığında mikro-organizma oluşumunda ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Haşere ve küf oluşumunu engellemek, kontrol önlemlerinden daha iyi bir seçenektir ve erken safhada haşere ve küf oluşumu kontrol altına alınamazsa tüm tahılın zarar görme …

Devamını Oku »