DOSYA

dosya

DEĞİRMENDE MAKİNE VE AKIŞ ŞEMASI TEKNOLOJİSİ

Değirmen tasarımı, öğütme diyagramı ile başlar. Diyagram; öğütme elemanlarının sıralanışı, çeşit, sayı ve özellikleri itibarıyla seçimi ve dizaynıdır. Değirmen diyagramı, hem öğütmede başarının kilit unsurlarından hem de işletmenin kârına etki eden önemli faktörlerden biridir. Bu noktada diyagramcıya büyük iş düşer. Diyagramcının, otomasyon sürecinin ardından dijitalleşme yolunda ilerleyen değirmencilik endüstrisindeki gelişmeleri …

Devamını Oku »

Diyagramcılığın gelişen un teknolojisine uyumu

“Değirmencilikte diyagramcılık, değişen koşul ve talepler doğrultusunda yeni bir endüstri yaklaşımı ile montaj ve montaj sonrası üretim aşamasında beklenti ve ihtiyaçlara cevap verebilen, teknolojiye hızlı uyum sağlayabilecek teknik donanıma sahip olabilmektir. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak, bazı makine ve ekipmanlar eski işlevsel özelliğini kaybederken, bazı makine grupları ise daha önemli işlevi …

Devamını Oku »

Akım diyagramı, değirmen ayarı ve değirmende denge

“Değirmen tasarımı, akım şeması (öğütme diyagramı) ile başlamaktadır. Bir değirmenin diyagramının hazırlanması; daha önce belirtilen öğütme diyagramı ile ilgili teknik veriler göz önünde bulundurularak öğütme elemanlarının sıralanışı, çeşit, sayı ve özellikleri itibarıyla seçimi ve dizaynıdır. Bir akış şemasının uzunluğu, değirmencinin, farklı müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen unun kalitesinde ve …

Devamını Oku »

Marka olmak için un kalitesinde istikrar nasıl korunur?

“Özellikle son yıllarda buğdayla ilgili yaşanan olumsuzluklar, sektörde rekabet gücünün azalmasına, maliyetlerin yükselmesine, kâr marjının azalmasına neden oldu. Dolayısıyla kaliteli ürün elde etmek artık hiç de kolay olmuyor. Bundan dolayı verimliliği artırıp sürdürülebilirliği sağlamak hayati önemde. Bunu sağlamak içinse alınan hammaddeyi iyi tanımak ve öğütme tekniklerini hammaddeye göre belirlemek gerekli.” …

Devamını Oku »

İNOVATİF TAHIL İŞLEME YAKLAŞIMLARI VE DEĞİRMENCİLİKTE DİJİTALLEŞME

Dijital devrim, değirmencilik sektörü için büyük fırsatlar sunuyor. Dijitalleşme sayesinde üretim süreçlerini iyileştirme, verimi artırma, enerji sarfiyatını en aza indirme, makinelerin bakımının kolay ve hızlı yapılmasını sağlama, gıda israfını azaltma ve daha sağlıklı gıdaya ulaşma potansiyeli var. Gıda işleme endüstrisine verimlilik ve sinerji kazandıracak dijital dönüşümün başında olsak da sektörü …

Devamını Oku »

Amacımız, akıllı değirmene ulaşmak

Akıllı değirmencilik için otomasyonun ardından atılacak ilk makul adım dijitalleşme olmalıdır. Bugün dijitalleşme tarafından sağlanan imkanlar sistematik olarak kullanıldığında; değirmenlerde verim optimize edilebilir ve ürün kalitesi önemli ölçüde artırılabilir, takip edilebilirlik geliştirilebilir, enerji tüketimi azaltılabilir ve tesisin genel etkililiği kesinlikle yükseltilebilir. Birkaç yıldır bu konu üzerine odaklanıyoruz. Şu anda tam …

Devamını Oku »

Tahıl işlemede yenilikçi yaklaşımlar

“Dijitalleşme, çeşitli terminal cihazlarında kullanılabilen çok sayıda uygulama ve yazılımın üretilmesine imkan sağladı. Dijitalleşme; üretim süreçlerini iyileştirmek, değeri artırmak, gıda israfını azaltmak, kaynakları daha iyi kullanmak, daha hızlı karar vermek ve değer zinciri boyunca şeffaf bir iletişim kurmak adına çeşitli fırsatlar sunuyor.” Karan Singhal Değirmen Teknolojisti BAE karan_k_singhal@hotmail .com Değirmencilik, …

Devamını Oku »

Değirmencilikte Dijitalleşme ve İnovasyon

“Bir un değirmeninde, sensörlerden gelen gerçek zamanlı veriler sayesinde, rulmanların basıncını ayarlayabilir ve parçacık boyutunu istenilen seviyeye getirebilmek için unu daha çok işlemde geçirebilir ya da yeniden elekten geçirip geçirmemeye karar verebilirsiniz. Üstelik, ürünün yeniden işlemeye hazır hale gelmesini beklemenize gerek kalmadan. Ya da numune almak, analiz yapmak ve makineleri …

Devamını Oku »

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TAHIL ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

“Küresel iklim değişikliğinin çevre üzerindeki etkileri şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Görülmemiş seller, kuraklıklar, sıcaklık dalgaları, orman yangınları ve süper fırtınalar tüm dünyada baş gösteriyor. Bunlar, iklim değişikliğinin birer göstergesi. BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) Küresel Isınma Özel Raporu’na göre küresel sıcaklık ortalaması son yüzyılda 1°C civarında arttı ve …

Devamını Oku »

İklim Verilerindeki Değişimler ve Tarım Üzerindeki Etkileri

“İklim değişkenlerindeki değişim trendinin, teknoloji ve verimi etkileyen diğer değişkenlerin etkilerinin güçlenmesine rağmen, mahsul verimi trendlerini olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğine dair somut bulgular söz konusu. Bu değişimler yerel/bölgesel ölçeklerde global değerlere göre daha büyük sapmalar gösterebilir. Bu yüzden de bu önemli iklim değişkenlerindeki değişim trendleri ve miktarları yerel ölçeklerde …

Devamını Oku »