ARAŞTIRMA

Dünyada tahıl ve bakliyat üretimi ve tüketimi

Dünya Arpa Pazarı ve Türkiye

Yem ve bira sanayinin ana hammaddesi olan arpa, her türlü iklim koşulları altında rahatlıkla yetiştirilebilen bir tahıl ürünüdür. Dünyada üretim miktarı açısından mısır, buğday ve pirinçten sonra en çok üretilen tahıl ürünü olan arpanın yüzde 65’i hayvan yemi olarak, yüzde 33’ü maltlık olarak bira ve viski yapımı ile biyodizel üretiminde, …

Devamını Oku »

Dünya Sorgum ve Darı Pazarı

Sorgum ve darı, günümüzde diğer tahıllar açısından fakir olan kurak bölgelerdeki yoksul ve kırsal halk için en temel gıdalardan birisidir. Bu ürünlerin üretim bölgelerinde bakıldığında,  Afrika, Orta Amerika ve Güney Asya’nın ön sıralara çıktığı görülmektedir. İnsan gıdası, yem ve biyoyakıt gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilen bu ürünler, özellikle diğer tahıl …

Devamını Oku »

Dünya Pirinç Pazarı ve Türkiye

Dünyada son yıllarda istikrarlı bir şekilde artan pirinç üretimi, 2012/13 sezonunda 471 milyon tona ulaşmıştır. Ancak pirinç üretiminin büyük bir bölümünün üretildiği bölgede tüketilmesi nedeniyle sadece 35-40 milyon ton pirinç uluslararası ticarete konu olabilmektedir. 2012/13 sezonu itibariyle dünya pirinç ticaretindeki en büyük ihracatçı ülkeler Hindistan ve Tayland, en büyük ithalatçı …

Devamını Oku »

Dünya Sorgum ve Darı Pazarı

Sorgum ve darı, günümüzde diğer tahıllar açısından fakir olan kurak bölgelerdeki yoksul ve kırsal halk için en temel gıdalardan birisidir. Bu ürünlerin üretim bölgelerinde bakıldığında, Afrika, Orta Amerika ve Güney Asya’nın ön sıralara çıktığı görülmektedir. İnsan gıdası, yem ve biyoyakıt gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilen bu ürünler, özellikle diğer tahıl …

Devamını Oku »

Dünya Bakliyat Pazarı ve Türkiye

Dünya genelinde üretim miktarı bakımından bakliyat ürünleri içerisinde en öne çıkan ürün kuru fasulyedir. 2012 yılı verilerine göre; dünya genelinde yaklaşık 23.5 milyon ton olan dünya kuru fasulye üretiminin önemli bir bölümünü Asya ve Amerika gerçekleştirmektedir. Dünya bakliyat grubu üretiminde, kuru fasulyeyi 11,6 milyon tonla nohut, 9,8 milyon tonla bezelye …

Devamını Oku »

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlı miktarda üretimi yapılan çavdar ve yulaf, özellikle yeni beslenme alışkanları nedeniyle yeniden değer kazanmaya başlamıştır. Yılda 12-14 milyon ton dolayında olan dünya çavdar üretiminin çok büyük bir bölümünü AB ülkeleri ve Rusya sağlamaktadır. USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda …

Devamını Oku »

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünyada, 850 milyon tonu aşan üretim miktarıyla en çok yetiştirilen tahıl ürünü olan mısır, oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olmakla birlikte üretimin yüzde 60’a yakını gibi önemli bir bölümü yem üretiminde kullanılmaktadır. 500 milyon tona yaklaştığı tahmin edilen yem amaçlı kullanımın, genel trendin yanı sıra Asya ve Latin Amerika’daki …

Devamını Oku »

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim alanlarındaki hem de verimdeki artışın önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Çünkü 2005 yılında 71 milyon hektar civarında olan dünya bakliyat ekim alanı, 2014 yılında 85 …

Devamını Oku »

Dünya Bulgur Pazarı ve Türkiye

Dünya pazarında; besin değerinin ve ekonomik maliyet, uzun süre depolanabilme ve kolay hazırlanabilme gibi diğer avantajlarının anlaşılması, bulgura olan talebi arttırıyor. Günümüzde bu pazarda Türkiye, üretim ve ihracat miktarıyla önemli bir konuma sahip. Kişi başına bulgur tüketimin yıllık 12 kg civarında olduğu Türkiye’de, 1 milyon tonu aşkın bulgur üretimi gerçekleştiriliyor. …

Devamını Oku »

Dünya Durum Buğdayı Pazarı ve Türkiye

Makarna üretim sanayinin ana hammaddesi olan ve aynı zamanda bulgur üretiminde de kullanılan durum buğdayı, özellikle makarnaya olan talebin artmasıyla birlikte dünya pazarında gittikçe daha önemli bir tahıl ürünü haline gelmektedir. 2012/13 sezonunda 35,4 milyon ton olduğu tahmin edilen dünya durum buğdayı üretiminde; AB ülkeleri, özellikle de makarna denilince ilk …

Devamını Oku »