Beyin için uyum programı

“Hatalara yatkın eskimiş kontrol ve otomasyon sistemlerinin sonuçları çok açıktır. Beklenmedik aksaklıklara bağlı olarak meydana gelen arızalar fabrikanın verimliliğini düşürür; uygun olmayan çalışma şartları rekabet gücünü azaltır ve tüm bunlar verim ve kalite düşüşüne neden olabilir.”

Silvan TRUNZ
Bühler AG
Otomasyon – Tahıl Değirmenciliği Birimi
buhlerag_silvantrunz87Bir valsli değirmenin, temizleme makinesinin ya da ekstruder parçalarının mekaniği, uzun yıllar çalışır seviyede tutulabilirken, kontrol ve otomasyonun ortalama ömrü çok daha kısadır. Yazılım ve donanımın gelişimi o kadar hızlıdır ki, güncellemeler ve gerekli elektronik yedek parçalar kısa süre sonra bulunamayabilir. Sonuç olarak, tesisin beyni yaşlanırken vücudu ideal performansla çalışmaya devam eder. Ayrıca, koşullar, gıda üreticileri için yasal düzenlemeler ya da pazardaki gelişmelerle daha da ağırlaşmaktadır. Kontrol ve otomasyon, ürün takibi veya kalite parametreleri veya onayı internet üzerinden ölçülmesi gibi yeni işlevselliklere sahip olmalıdır.

ESKİ MAKİNELER İÇİN UYUM PROGRAMI
Hatalara yatkın eskimiş kontrol ve otomasyon sistemlerinin sonuçları çok açıktır: Beklenmedik aksaklıklara bağlı olarak arızalar fabrikanın verimliliğini düşürür; uygun olmayan çalışma şartları rekabet gücünü azaltır ve tüm bunlar verim ve kalitede düşüşe neden olabilir.

Gıda sektöründe tesislerinin modernleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla Bühler, kontrol ve otomasyon için bir uyum programı geliştirdi. “Automation Retrofit Service Concept” isimli program, portföyü sürekli güncellenen çözümler kataloğundan oluşuyor. Program, otomasyonun tüm seviyelerini kapsıyor: tesis kontrolleri için donanım ve yazılımın yanı sıra makine kontrolü, elektrik ve iletişim altyapısı.

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER
Sorun yaşayan her kontrol ve otomasyon sistemi için aynı Retrofit paketi geçerli değildir. Bühler uzmanları, her tesisi ayrıntılı olarak denetler ve üçüncü şahısların tesisleri için bile özel çözümler tasarlar. Uyum programı tanımlandıktan sonra, çoğunlukla Bühler’in laboratuvarlarında ve ofislerinde ön çalışma tamamlanır. Sahadaki çalışmalar, yeni donanımın kurulmasını ve gerekirse tesisteki farklı parçalarda ufak tefek ayarlamaların yapılmasını içerir. Kapsamlı testlerden sonra, üretim yapılmayan süreyi azaltmak için dönüşüm çok kısa süre içinde gerçekleştirilir.

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN FAYDALAR
Uyum programının kapsamına bağlı olarak, tesis operatörü için sistemin faydaları çok fazla ve hatta kimi zaman devasa boyuttadır. Sadece yazılım güncellenerek, arızaların oluşma ihtimali ve korkulan arızalar azaltılır. Genel olarak, tesisin kullanılabilirliği geliştirilir. Ayrıca, Retrofit programı sürekli ölçümler ve gelişmiş kontrol devreleri sayesinde üretim kalitesini ve verimliliği düzenleyerek otomasyon seviyesini de artırır. Üstelik, sürekli üretim verileri, kararların daha hızlı ve doğru şekilde alınmasını sağlar. Son olarak kontrol ve otomasyonun modernleştirilmesi, maliyetleri azaltır. Bakım ve servis için yapılan harcamalar azalır. Ayrıca, otomasyonun geliştirilmesi sayesinde tesis için yapılacak olası yatırımlar daha ileri tarihe ertelenebilir. Ve son olarak, optimize edilen tesisler daha az enerji tüketir.

KATMA DEĞERLER
• Gelirlerin artması
• Daha az enerji tüketimi
• Verimliliğin artması
• Daha fazla kullanılabilirlik
• Operasyonel güvenliğin artması
• Daha fazla gıda güvenliği
• Daha fazla çalışma süresi
• Verilere dayanan kararlar
• Daha az amortisman
• Daha gelişmiş depo yönetimi

Kontrol edin

UN ZENGİNLEŞTİRME VE UN KATKILARI

Yaygın çoklu mikro besin sorunları yaşayan toplumlarda, temel besin maddelerinin zenginleştirilmesi, iyi beslenme, çocuğun sağlıklı …