Değirmenci Dergisi Medya Kit 2019

9 U luslararası Satış Pazarlama U luslararası Tanıtım D ergi Dağıtım D ijital Pazarlama E ditörler Ulus lararası Satış-Pazarlama Direktörü f.akatay@parantezgro up.com Muhammed F. AKATAY Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Rusç a / İngilizce project2@idm a.com.tr Nigar Shukurova ALTAY Haydar DUMAN Duygu ARAS Genel Yayın Yöne tmeni editor@mille rmagazine.com Namık Kemal PARLAK Yurtiçi Satış-Pazarl ama Direktörü ozle m@parantezgroup.com Özlem Buyruk AKATAY Uluslararası İlişkil er Sorumlusu Arapça / Fransızca project3@idma.co m.tr Meriem ALTINDERE asistan@ parantezgroup.com asistan@ parantezgroup.com G rafik Tasarım Sanat Yö netmeni - Görsel Tasarım Uzm anı graf ik@parantezgroup.com Cemil ATAYSOY Web Tasarım Uzmanı bilgiislem@p arantezgroup.com Başak Sude ZENGİN İlknur DURMAZ İzel DUMAN Edit or editor@parantezgroup .com Cemalettin KANAŞ Satış Temcilcisi aras@parantezgro up.com Gökhan ARAS Ulus lararası İlişkiler Sorumlusu Rusç a project4@idma.co m.tr Umida RECEPOVA Editor must afa@parantezgroup.co m Mustafa YAĞMURLU Satış Te mcilcisi sales@parantezgroup. com Ahmet AÇIKGÖZ Uluslararası İli şkiler Sorumlusu İngilizce / Rusça marketin g@parantezgroup.com Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Farsça / İngilizce project1@idm a.com.tr İnci AYDAŞ Emir GHAZİ Satış Temcilcisi burcu@idma.c om.tr Burcu ÇETİN duygu@parantezgroup. com izel@parantezgro up.com İLETİŞİM Tel : +90 212 347 31 64 Faks : +90 212 212 02 04 Web : www.millermagazine.com Adres: Gökevler Mah. 2312. Sok. Ginza Corner Plaza, No:16/37 Kıraç / Esenyurt - İSTANBUL E-Mail : info@millermagazine.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NTMxMzIx